Итгэлцлийн үйлчилгээ


Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж итгэмжлэгчийн актив (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив)-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцож, гэрээний үндсэн дээр итгэмжлэгчээс нэр бүхий активыг түр болон урт хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.Үйлчилгээний нөхцөл

ХУГАЦАА

# сар

Холбогдох утас

7011-0785

ХЭМЖЭЭ

#₮
Бүрдүүлэх бичиг баримт:


  • 1 хувь цээж зураг /сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан байх
  • Цахим иргэний үнэмлэх /хуулбар
  • Арилжааны банкны харилцах дансны хуулга (Байршуулах хөрөнгийн гарал үүслийг баталгаажуулах)
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт (ТҮЦ машины лавлагаа)Бидэнтэй холбогдоод өөртөө тулгарсан санхүүгийн асуудлаа шийдээрэй.
Итгэмжлэгчид тавигдах шаардлагаУлаанбаатар хотын иргэн

Улаанбаатар хотын иргэн байх /Төвийн 6 дүүрэгт оршин суудаг байх/

Хөрөнгийн гарал үүсэл тодорхой

Байршуулах хөрөнгийн гарал үүслийг нотлох боломжтой байх